SPOLUPRACUJEME POMÁHÁME
Spolupracujeme a pomáháme

www.adopcechrtu.eu

Nákupem produktů v E-shopu

ČESKÁ BIŽUTERIE - ŠPERKY

podporujete organizaci na pomoc týraným a opuštěným zvířatům.

GACR - je organizace, která nečeká pasivně na příspěvky od dobrovolných dárců, ale snaží se aktivně zajistit financování svého programu Dočasných domovů pro týrané a opuštěné psi budováním E-shopů ve spolupráci s prodejci, kdy nakupujete za výhodnější ceny než na oficiálních stránkách jiných dodavatelů a ještě je část provize věnována ve prospěch týraných zvířat.

GACR – občanské sdružení zasahuje v případech podezření z týrání zvířat. Spolupracuje a materiálně podporuje české útulky a je v kontaktu s ostatními organizacemi na pomoc týraným psům v ČR. V součinnosti se Státní veterinární správou a Policií ČR odebírá týraná zvířata a nachází pro ně nové rodiny.

GACR – Greyhound Adoption Czech Republic kromě pomoci českým útulkům, opuštěným a týraným psům v ČR charitapomáhá zachraňovat životy vysloužilým dostihovým chrtům z Irska a Velké Británie, kde je ročně z tohoto „sportu“ vyřazeno okolo 10 000 psů, kteří pokud nenaleznou nový domov, jsou usmrcováni.

Zakoupením jakéhokoli produktu prostřednictvím těchto stránek pomáháte zachránit život vysloužilému dostihovému chrtovi z Irska nebo Velké Británie, podencovi z Lanzarote nebo tenerife a podporujete čeké psí útulky a pejsky v nich umístěné.

Všem zákazníkům tohoto E - shopu za jejich pomoc moc děkujeme i přesto, že Vaše pomoc psům se neodráží v uvedených cenách, ale v námi poskytnutých rabatech. To znamená, že nakupujete za velmi výhodné ceny a pomáháte už jen tím, že nakupujte prostřednictvím tohoto E - shopu.

 

adopcechrtuforum.cz - Adopce chrtů